Laden van de site...

 
maatschappelijke oriëntatie

uitleg wat van de studenten verwacht wordt:

·        een samenvatting van het artikel 'de christen in de maatschappij' met maximaal 700 woorden. Druk kernwoorden in de samenvatting in het vet. (6 punten)

·         een opinie van 400 woorden of meer uit 'maatschappelijke oriëntatie - teksten' naar aanleiding van een van de drie teksten. (4 punten)


 
1 de christen in de maatschappij
2 maatschappelijke oriëntatie - teksten