Laden van de site...

 
reactie van Christenen voor Israël op de synodale nota van april 2008 van de PKN

Op 11 april 2008 nam de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland de nota 'Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld van het Midden-Oosten' aan. Deze nota riep het verzet op van christenen die vonden dat de rechten van Palestijnen in deze nota slecht gewaarborgd waren. Aan de andere kant van het spectrum was er de organisatie Christenen voor Israël, die vindt dat de Westbank op Bijbelse gronden volledig onder Israëlisch bestuur moet komen. De huidige nederzettingen zijn in hun ogen dus niet illegaal. Het belang van dit document is dat het een bestuurlijk document is dat de ideologie en de praktische politieke standpunten van deze organisatie goed weergeeft.

Download document