Laden van de site...

 
Het 6e en 9e gebod

Niet doden, geen vals getuigenis geven

casussen: abortus, legerdienst, euthanasie, vetarisme, doodstraf

liegen, de waarheid spreken, smoesjes, roddel

Download document: Het 6e en 9e gebod
Download document: Het 6e en 9e gebod (Gedicht)