Laden van de site...

 
In het begin

In dit programma proberen we in te gaan op de boodschap van Genesis 1 tot 3. In verhaalvorm vertelt de Bijbel over het paradijs, waar de mens uit verdreven werd, over liefdesverdriet, verleiding, tragiek en God die trouw blijft. In het programma wordt wat uitgebreider ingegaan op wat we tegenwoordig weten over de kosmos. Ook mogen de leerlingen verwonderd over de kleine wereld van cellen en DNA. Aangestipt wordt het onderzoek naar elementaire deeltjes. Uitgelegd wordt wat zure regen is, het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect. Het milieuspel test op kennis en gedrag.

Download document: In het begin
Download document: In het begin (Handreiking)