Laden van de site...

 
Bijbel

De geschriften: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied

Praktisch programma dat een kennismaking beoogt met andere literaire genres van de Bijbel

Download document: De geschriften

Download document: De geschriften - handreiking

 

 


 

De profeten: programma over armoede in de wereld, Amos, symbolische handelingen van profeten, godsdienstkritiek in de Bijbel, godsdienstkritiek in de 18e en 19e eeuw, valse profeten, antithese en identificatie

Download document: De profeten

 


Rond de ballingschap: programma over Jeremia, Psalm 137, DeuteroJesaja, Haggai, Zacharia, Ezra en Nehemia.

De bedoeling is een beter verstaan van deze belangrijke periode in de Bijbelse geschiedenis.

bijzonderheid: toneelstukje over het leven van Jeremia

Download document: Rond de ballingschap

 


Handelingen der apostelen

Met o.a. een toneelstuk gebaseerd op Hand 3,4, een gefingeerde krantentekst over de dood van Stefanus met een aantal verdraaiingen, het dagboek van Paulus over zijn bekering, een stripverhaal over de eerste zendingsreis met lege tekstballonnen, bespreking van meningsverschillen in de kerk en een vergelijking met Hand 15.

Download document: Handelingen

Download handreiking

 

 


Paulus en Jacobus

 

In dit programma worden een aantal teksten van Paulus gelezen. We leren Paulus kennen in zijn hoogtepunten en in zijn worstelingen.

Jacobus is een heel anderssoortige brief. De brief staat dichtbij het onderricht van Jezus in de eerste drie evangeliën en is vooral vermanend van karakter.

In een laatste hoofdstuk komt naar voren dat het Nieuwe Testament binnen de grenzen van de geloofsbelijdenis heel divers is. Dat legitimeert verscheidenheid in onze tijd.

download lesmateriaal

download handreiking