Laden van de site...

 
Kerkgeschiedenis

De oude kerk: joden en grieken in de eerste eeuw, de apostolische vaders, martelaren, apologeten, marcion, de gnostiek, praktisch christendom, montanisme, triniteit

Download document: De oude kerk

Downlaod document: De oude kerk - handreiking


De reformatie: voorlopers van de reformatie, Luther, de doperse beweging, Calvijn, de reformatie in Vlaanderen, de reformatie in Frankrijk, Zwitserland en Engeland

Download document: De reformatie


De doperse beweging (1530-1535)

Dit materiaal bevat de gedetailleerde beschrijving van de apocalyptische ontsporing in 1530-1535. Het is vooral een hulp voor de docent om het verhaal te vertellen.

Download document: De doperse beweging (1530-1535)


Stromingen in het protestantisme

Dit document onderscheidt op één A4 4 stromingen in het tegenwoordige protestantisme. Het is zeer beknopte achtergrondinformatie voor leerkrachten die zelf niet protestant zijn. Voor leerlingen is het nuttig om te ontdekken dat hun richting niet de enige is die bestaat. Vaak zijn leerlingen zich er ook niet van bewust wat de historische wortels zijn van de richting waartoe zij behoren.

download Word-document

download PDF-document


John Wesley als voorbeeld voor de evangelische beweging: levensgeschiedenis, kleine groepen, streven naar perfectie, liefdesproblemen, sociaal engagement

Download Word-document: John Wesley

Download PDF-document: John Wesley


De pinksterbeweging: ontstaan, geschiedenis in België, de doop met de heilige Geest, de gaven van de heilige Geest, de charismatische beweging, evaluatie

Download document: De pinksterbeweging

Download PDF document: De pinksterbeweging


Karl Barth - protestant in de 20e eeuw

Beschrijving van zijn ontwikkeling van vrijzinnig naar open orthodox; de invloed van de 1e wereldoorlog.

Verder: Deutsche Christen, Barmen Thesen, Bekennende Kirche, Kirchliche Dogmatik, Alverzoening, Rudolf Bultmann, Wereldraad van Kerken, oecumene, congregationalisme, aanknopingspunt, Billy Graham

Download document: Karl Barth