Laden van de site...

 
Leerstelligheidstest

voor christenen van allerlei soort

Geloven doen we met ons denken en met ons gevoel.
Je hebt gelovigen die ervan uitgaan: hoe meer je gelooft, des te meer er voor je vaststaat.
En je hebt gelovigen, die veel open laten.
Je hebt christenen voor wie de Bijbel bijna een verzameling van bewijsplaatsen is.
En er zijn christenen (vooral vrouwen), die meer met hun hart geloven en niet overal een Bijbeltekst bij zoeken.
Wat deze test duidelijk maakt is, dat niemand voor 100% leerstellig denkt. Een score van 80/100 halen op deze test is zeer onwaarschijnlijk.
Ons persoonlijke christelijk geloof is gebaseerd op de Bijbel en op onze levenservaring. Die levenservaring corrigeert ons geloof. We leren langzamerhand, dat het niet vruchtbaar is om  erg kritisch te zijn naar mensen. We ontdekken dat niet alles eenvoudig is in het geloof en soms corrigeert ons gevoel ons verstand.
Hoe belangrijk is jouw gevoel en jouw levenservaring in jouw geloof?
Hoe leerstellig ben jij?
Ontdekt het zelf en... doe de leerstelligheidstest

Hoe langer je met de geloof bezig bent, des te meer ga je ervan begrijpen
Wat ons land nodig heeft is een politiek geïnspireerd op de Bijbel
Op het vlak van de Schepping is het niet de Bijbel, die er naast zit, maar de wetenschap
Iemand die in reïncarnatie gelooft kan geen ouderling/oudste worden
God is groter dan de Bijbel
Er is een fundamenteel verschil tussen een christen en een niet-christen
De Bijbel is het Woord van God
Gods liefde is belangrijker dan regels
Mensen zonder Christus gaan verloren
De bijbel wil gelezen worden als een getuigenis van Gods handelen in onze concrete menselijke geschiedenis
We kunnen niet alles met de bijbel
Omdat we nu voorbehoedsmiddelen hebben,
kan de seksuele moraal tegenwoordig anders zijn dan in de tijd van het N.T.
Jezus is werkelijk opgestaan; zijn graf was leeg
Mannen en vrouwen zijn verschillend.
Om die reden maakt Gods Woord duidelijk dat de plaats van de vrouw in de kerk een andere is dan de plaats van de man.
Buiten de kerk heb je ook goede mensen
De Bijbel geeft duidelijke regels voor alle terreinen van ons leven
Op sommige geloofsvragen krijg je nooit een antwoord
De verzoening door Jezus’ sterven is het hart van het christelijk geloof
We kunnen de Bijbel niet als richtlijn gebruiken voor concrete politieke beslissingen
Als je christen bent hoor je zondags naar de kerk te gaan