Laden van de site...

 
zionisme als geloof (artikel in Kerk en Theologie 2012)

In dit artikel wordt een analyse gemaakt van het gedachtegoed van christenzionisten. Er wordt een beschrijving gegeven van de organisatie Christenen voor Israël, de visie die men heeft op de vervulling van profetieën en hoe het christenzionisme in de loop van de geschiedenis is ontstaan. Kenmerkend is dat de joden en de staat Israël in het christenzionisme een soort geestelijke onschendbaarheid genieten. Het gevolg van dit uitgangspunt is dat christenzionisten moreel en politiek foute denkbeelden hebben.

In een eigen uiteenzetting probeer ik aan te tonen dat de profeten kritisch waren en dat op talrijke plaatsen in de Bijbel het nageslacht van Abraham juist extra onder de kritiek staat. Ook wordt er kort iets gezegd over de bevrijdingstheoloog Naim Ateek.

Het artikel verscheen in 2012 in het theologisch tijdschrift Kerk en theologie.


download document